11 jaar én ondernemer? Kan dat?

Het digibord staat aan. Een lijst met de verschillende afdelingen komt tevoorschijn. Er volgt een kort werkoverleg. Kan iedereen aan het werk? Wat heb je nog nodig? Waar loop je nu nog tegenaan? Hoe kan je dit oplossen? Na dit overleg gaat de groep uiteen. Ze verspreiden zich over de klas en de ruimtes buiten de klas. Iedereen gaat hard aan het werk. Zomaar een ochtend in groep 7 & 8 van GBS Klim-op in Middelstum. Ze zijn bezig met de bouw van de 3D-printer met 3Dkanjers.

Maar ze bouwen niet alleen de 3D-printer. In deze groep zijn ze bezig om een heel bedrijf op te zetten. Kan dat? Een bedrijf opstarten met een klas? Hoe geef je dit vorm? Dat kost toch teveel reguliere schooltijd? Hoe ondervang je de verplichte lessen? Zomaar een aantal vragen die ik tijdens de bouw van de 3D-printer en het opzetten van het bedrijf heb gehoord.

Wat heb je nodig?

Mijn motto is: onderschat niet wat kinderen kunnen, maar schat ze op waarde. Dit motto is duidelijk zichtbaar in het proces van de bouw. De belangrijke elementen voor dit succes: goede voorbereiding, hulp, enthousiasme en inzet. Door deze vier elementen is het daadwerkelijk mogelijk om dit alles te bereiken.

Een goede voorbereiding is cruciaal voor dit hele proces. Toen mij werd gevraagd of ik een 3D-printer wilde bouwen met de klas, zei ik direct ja. Ik had geen idee wat het inhield, maar ik vond het belangrijk dat de kinderen ook lessen kregen in techniek. Tijdens het lezen van alle literatuur die ik van 3Dkanjers kreeg, kwam ik erachter dat het niet zomaar een projectje was. Dit vergde veel voorbereiding. Vooral toen de doos met alle losse onderdelen, schroeven, boutjes, moertjes aankwam. Maar ik werd wel enthousiast.

Langzaam ontstond het idee om een bedrijfje op te richten. Maar de invulling en het proces hiernaartoe was nog heel onzeker. De leerlingen gingen daarom eerst aan de slag met de bouw van de 3D-printer. Vanuit de literatuur van de 3Dkanjers zijn de taken verdeeld. Door goede observaties tijdens de Kick-off en de eigenschappen van de kinderen zelf, heb ik ze zorgvuldig in de juiste groep geplaatst. Een groep waar hun talenten goed tot uiting zouden komen.

Door de Kick-off was het voor de kinderen heel duidelijk wat het doel was. Hierdoor waren ze al enthousiast. Door de gezamenlijke start: het uitzoeken en noteren van de verschillende onderdelen kregen ze al in de gaten dat dit iets groots werd. Een project waar je trots op kon zijn. Door dit voorwerk kreeg de leerling, die magazijnmeester was, meer overzicht over alle onderdelen die hij beheerde en waren alle kinderen erg betrokken. De klas werd verdeeld in verschillende teams: managementteam, PR-team, bouwteams en de magazijnmeester.

Weken hebben we gebouwd aan de verschillende onderdelen van de printer. Hierbij kregen we hulp van één van de ouders. Deze hulp was echt nodig om dit project te doen slagen. Het PR-team heeft elke week een verslag, foto’s en films gemaakt van het proces. Daarnaast hebben ze de publiciteit gezocht, lokaal en landelijk (radio Noord en het Jeugdjournaal). Hierdoor kwamen er ook journalisten, fotografen langs om polshoogte te nemen van het proces waar we inzaten. Het enthousiasme en inzet van de klas steeg. Men was onder de indruk van wat de kinderen maakten.

Ontstaan van een bedrijf

Na enkele weken was het bouwen van de 3D-printer klaar. De groep was zo enthousiast dat ze zelf met opdrachten kwamen: het bouwen van een website, de financiële begroting maken, handleiding maken voor het gebruik Tinkercad, films maken voor de site van de 3Dkanjers en een ouderavond organiseren.

Wat kunnen kinderen veel, elke keer stond ik er weer versteld van. Ideeën werden aangedragen, ik heb ze de ruimte gegeven, hier en daar bijgestuurd en ze soms gewoon fouten laten maken. Bijvoorbeeld e-mails laten versturen met veel spellingsfouten, die ze vervolgens weer terugkregen. We bespraken dan hoe je een nette mail stuurt naar een bedrijf. Wat voor taalgebruik hanteer je? Ook heb ik hen veel zelf laten uitzoeken: Hoe bouw je een website? Hoe kun je weten wanneer je winst draait? Hoe zet je films op een site? Prachtig om te zien. Als juf zit ik dan enorm te genieten als het ze lukt om hun doelen te bereiken.

En de reguliere stof dan?

Van een van de journalisten kreeg ik de vraag of de leerlingen wel aan de gewone lesstof toe kwam. Ik riep: “kijk om je heen! Wat zijn ze nu aan het doen?” Als je namelijk goed kijkt naar dit project, is het leerrendement zeer groot:

  • Leerlingen lezen een handleiding en passen dit toe. Ze verzamelen informatie op het internet (studievaardigheden en begrijpend lezen).
  • Leerlingen zochten uit hoeveel filament kostte, hoeveel je nodig hebt voor een object en hoe je de winst kunt berekenen (rekenen).
  • Leerlingen schreven officiële brieven en e-mails naar instanties. Ze schreven een handleiding voor het gebruik van Tinkercad. Ze maakten een powerpointpresentatie, schreven verslagen voor verschillende websites, maakten uitnodigingen voor de ouderavond en bouwden een website (Taal). Al het schriftelijk werk werd door een medeleerling gecontroleerd op juiste spelling.
  • Daarnaast hebben ze ook gewerkt aan de mondelinge taalvaardigheid: overleg met externe instantie zoals media, overleg met de directeur en voorbereiden van de presentatie van de ouderavond.
  • Met dit project hebben de leerlingen ook veel samengewerkt en het heeft het een grote bijdrage geleverd aan hun zelfvertrouwen (sociale vaardigheden).
  • En ‘last but not least’, het gebruik van techniek en ICT.

Inderdaad er vallen reguliere lessen uit, maar er zit zoveel lesstof in dit project dat het de reguliere stof grotendeels ondervangt. En meer, ze moeten het geleerde met een 3Dkanjers project ook toepassen in de praktijk.

Dus 11 jaar én al ondernemer? Kan dat? Ja, dat kan mét de goede voorbereiding, ouderhulp, enthousiasme en inzet! Ze zijn er klaar voor, de ondernemers van groep 7&8 van GBS Klim-op. Laat de bestellingen maar komen!